Sebastià Giralt,'Astrologia per a la recerca de tresors: el Libel d'investigacions de tresors de Bartomeu de Tresbens', eHumanista/IVITRA, 14 (2018), 761-793.