Sensopíldora chicles Orbit: uso de sensores para promover prácticas científicas de indagación con modelos