Symbola: divises històriques (emblemàtica personal) a l’Europa medieval i moderna. Disseny i implantació de la base de dades i la interfície de consulta