Terminologia i documentació: necessitats recíproques i camps d'aplicació