Variabilidade das ocupacións paleolíticas na cunca media do Miño