Amb les xarxes d'informació els edificis adquireixen un cert sistema nerviós