Amoris vulnus idem sanat, qui facit: notas sobre la fortuna de un topos clásico