Artech 2006. Terceira Conferencia Internacional de Arte Electrónico e Dixital: actas-Conectando Fronteiras