Bibliografia sobre l'Hospitalet: actualització 1985-1991 i índexs acumulatius