Bibliografia sobre l'Hospitalet de Llobregat: procés de creació d'una base de dades bibliogràfica i experiència d'intercanvi bibliogràfic