Cap a una arqueologia de l’art en xarxa: telecomunicacions i participació