Citacions i referències de fonts bibliogràfiques i no bibliogràfiques: una proposta per a la revista Item.