Coneixement, creativitat i programari lliure: una oportunitat per a l'educació en la societat actual