Construcció d'instruments per la investigació en les ciencies socials i del comportament