Continguts de projectes de convergència ciberperiodística: teoria i metodologia