Dispositius de mitificació del treball artístic i creatiu en els nous mitjans