Disseny i realització d'un framework d'aplicacions web amb XML i en components reutilitzables