Efectes residuals de l'aplicació, durant tres anys, de residus orgànics sobre el sòl i sobre un cultiu de pèsol proteaginós: treball final de carrera