Escribir la ausencia, recordando a Orfeo: Lei dunque capirà de Claudio Magris/To write about the absence, remembering Orfeo: Claudio Magris' Lei dunque capirà