Escritura académica: situación existencial: Motivación e iluminación de interiores.