Estat de la recerca del plistocè mitjà a Catalunya. Qüestions científiques i administratives