Euskarazko postposizio-lokuzioen tratamendu konputazionala