Ferrando Frances, Antoni, ed.: Estudis linguistics i culturals sobre Curial e Guelfa, novella cavalleresca anonima del segle XV en llengua catalana