Gestió documental amb microordinadors: característiques, estructura i tecnologia dels sistemes de gestió documental