Informe de la Escola de Cultura de Pau de la UAB¡ Àlerta 2004!