Introducció a l'anàlisi i recuperació de la informació: Temes 1-4: Dossier d'apunts: Curs 1993/94