Kausazko koherentzia-erlazioen azterketa automatikoa