Koherentziazko erlazioak: marko teorikoa eta corpusaren deskribapena