La comunicació com a factor de canvi en la societat de la informació: Internet en el context audiovisual de Catalunya. Informe final de recerca