L’àrea domèstica de la unitat estratigràfica 9 de la naveta I dels Closos de can Gaià