Les dones medievals es mereixen estudis mès acurats