L'explotació de l'A&HCI en l'avaluació de la recerca en literatures de llengües minoritàries: el cas de les literatures catalana i danesa