Literatura sapiencial en català i castellà: el cas de la