Marcia J. Bates: El context i la interacció han de ser elements bàsics en els sistemes de recuperació de la informació