Metodoloxía activa do ensino da lingua ea literatura: animación á lectura. Obradoiro de lingua e literatura