Perspectives de la ciència oberta. Un estat de la qüestió per a una política nacional a Colòmbia