Projectes d'investigació en biblioteconomia i documentació a Espanya (2000-2004)