RESEŅA de: Llull, Ramon. Disputa entre la fe i l’enteniment. Introducció, traducció i notes de Josep Batalla; Alexander Fidora. Turnhout, Santa Coloma de Queralt: Brepols …