Sistemes d'informació documental: Concepció, anàlisi i disseny de sistemes de gestió documental amb microordinadors