Sistemes i dispositius de tractament i optimització digital d'imatges fotogràfiques [Ponència]