Teoria de sistemes, teoria de recuperació d'informació i documentació periodística