Terminologia i documentació: I Jornada de Terminologia i Documentació (24 de maig de 2000)