Una aproximació bibliomètrica a la recerca en literatura catalana