Validació de l'escala de detecció de la claudicació familiar: SAM