Z Polski do Manilii. Brat Marcin Placyd Albrecht z Wałcza (1622-1728)