Zygmunt Bauman (1925-2017). Globalització, cultura i educació: una qüestió de desigualtat