Julio Meneses

Universitat Oberta de Catalunya / Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

Social networks

Linkedin

Academic networks

Research Gate
Mendeley
Academia
Publons
Google Scholar
Dialnet