Mikel Iruskieta

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) / Didactica de la lengua y la literatura

Evolution of scientific production

Production
78
  • Artículo 78

Production list

Title Year Type

Adding the Basque Parliament Corpus to ParlaMint Project

Workshop on Creating, Enriching and Using Parliamentary Corpora 107 (110), 107, 2022

J Alkorta, M Iruskieta
2022 Artículo

Disgrafia hobetzeko esku-hartzea idazkailu digitala erabiliz

Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 155-178, 2022

I Ibarra Lizundia, M Iruskieta Quintian
2022 Artículo

Generación automática de meta-resúmenes para la evaluación del manejo de estructuras discursivas y coherencia en el alumnado

Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 2021

U Atutxa, A Molina-Villegas, M Iruskieta Quintian
2021 Artículo

Proceedings of the 2nd Shared Task on Discourse Relation Parsing and Treebanking (DISRPT 2021)

Proceedings of the 2nd Shared Task on Discourse Relation Parsing and …, 2021

A Zeldes, YJ Liu, M Iruskieta, P Muller, C Braud, S Badene
2021 Artículo

The DISRPT 2021 Shared Task on Elementary Discourse Unit Segmentation, Connective Detection, and Relation Classification

Proceedings of the 2nd Shared Task on Discourse Relation Parsing and …, 2021

A Zeldes, YJ Liu, M Iruskieta, P Muller, C Braud, S Badene
2021 Artículo

UEUren Online ikaskuntzarako eredu pedagogikoaren sorrera eta garapena

Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 5-38, 2021

A Camacho Romero, M Iruskieta Quintian, A Latatu Nuñez, ...
2021 Artículo

Idazteko zailtasunak detektatzeko eta esku hartzeko proposamena Lehen Hezkuntzan

Journal: IKASTORRATZA. e-journal on Didactics, 1-29, 2021

I Ibarra, U Atutxa, M Iruskieta
2021 Artículo

euskararen i (ra) kaskuntza-prozesuak: hezkuntza eta hizkuntza teknologiak

Tantak. EHUko Hezkuntza Aldizkaria. 32 (2), 9-31, 2020

A Camacho, M Iruskieta
2020 Artículo

Towards discourse annotation and sentiment analysis of the Basque Opinion Corpus

Proceedings of the Workshop on Discourse Relation Parsing and Treebanking …, 2019

J Alkorta, K Gojenola, M Iruskieta
2019 Artículo

Multilingual segmentation based on neural networks and pre-trained word embeddings

Proceedings of the Workshop on Discourse Relation Parsing and Treebanking …, 2019

M Iruskieta, K Bengoetxea, AA Salazar, AD de Ilarraza
2019 Artículo

Introduction to Discourse Relation Parsing and Treebanking (DISRPT): 7th Workshop on Rhetorical Structure Theory and Related Formalisms

Proceedings of the Workshop on Discourse Relation Parsing and Treebanking …, 2019

A Zeldes, D Das, EG Maziero, J Antonio, M Iruskieta
2019 Artículo

The DISRPT 2019 Shared Task on Elementary Discourse Unit Segmentation and Connective Detection

Proceedings of the Workshop on Discourse Relation Parsing and Treebanking …, 2019

A Zeldes, D Das, EG Maziero, J Antonio, M Iruskieta
2019 Artículo

EusDisParser: improving an under-resourced discourse parser with cross-lingual data

Proceedings of the Workshop on Discourse Relation Parsing and Treebanking …, 2019

M Iruskieta, C Braud
2019 Artículo

Proceedings of the Workshop on Discourse Relation Parsing and Treebanking 2019

Proceedings of the Workshop on Discourse Relation Parsing and Treebanking 2019, 2019

A Zeldes, D Das, EM Galani, JD Antonio, M Iruskieta
2019 Artículo

Towards a top-down approach for an automatic discourse analysis for Basque: Segmentation and Central Unit detection tool

PloS one 14 (9), 2019

A Atutxa, K Bengoetxea, AD de Ilarraza, M Iruskieta
2019 Artículo

Ipuin-moldaketa herri-hizkerara egokitzeko eta modu esanguratsuan kontatzeko markaketa: Ahozko komunikazioa lantzen eta aztertzen Haur Hezkuntzako gelan

Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko …, 2019

U Beaskoetxea, M Iruskieta Quintian
2019 Artículo

Humanitate Digitalak eta haien ikerketaren nondik norakoak

IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan, 307-322, 2019

MI Quintian, JI Velasco
2019 Artículo

Idatzizko eta ahozko hizkuntza-irakaskuntza online

IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan, 279-294, 2019

MI Quintian, A Iturricastillo
2019 Artículo

A supervised central unit detector for spanish

Procesamiento del Lenguaje Natural 60, 29-36, 2018

K Bengoetxea, M Iruskieta
2018 Artículo

SentiTegi: Semi-manually Created Semantic Oriented Basque Lexicon for Sentiment Analysis

Computación y Sistemas 22 (4), 2018

J Alkorta, K Gojenola, M Iruskieta
2018 Artículo

Saying no but meaning yes: negation and sentiment analysis in Basque

Proceedings of the 9th Workshop on Computational Approaches to Subjectivity …, 2018

J Alkorta, K Gojenola, M Iruskieta
2018 Artículo

Detecting the Central Units of Brazilian Portuguese argumentative answer texts

Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 2018

K Bengoetxea Kortazar, M Iruskieta Quintian, JD Antonio
2018 Artículo

The RST Spanish-Chinese Treebank

Proceedings of the Joint Workshop on Linguistic Annotation, Multiword …, 2018

S Cao, I da Cunha, M Iruskieta
2018 Artículo

Ipuinetako pertsonaiak ezaugarritzeko komunikazio-estrategiak: irakaslearentzako gida xume ulerterraza

Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 37-51, 2018

L Aizpurua, U Beaskoetxea, J Karrillo, M Iruskieta
2018 Artículo

Análisis preliminar en diferentes niveles sintácticos de la retrocarga en euskera

E-Aesla, 53-65, 2018

MI Quintian, JM Larretxea
2018 Artículo

hap/lap

S Cao, M Iruskieta, I da Cunha
2018 Artículo

Un detector de la unidad central de un texto basado en técnicas de aprendizaje automático en textos científicos para el euskera

Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 2017

K Bengoetxea Kortazar, A Atutxa Salazar, M Iruskieta Quintian
2017 Artículo

ANALHITZA: a tool to extract linguistic information from large corpora in Humanities research

Procesamiento del Lenguaje Natural 58, 77-84, 2017

A Otegi, O Imaz, A Díaz de Ilarraza, M Iruskieta, L Uria
2017 Artículo

Discourse Segmentation for Building a RST Chinese Treebank

Proceedings of the 6th Workshop on Recent Advances in RST and Related …, 2017

S Cao, N Xue, I da Cunha, M Iruskieta, C Wang
2017 Artículo

Using lexical level information in discourse structures for Basque sentiment analysis

Proceedings of the 6th Workshop on Recent Advances in RST and Related …, 2017

J Alkorta, K Gojenola, M Iruskieta, M Taboada
2017 Artículo

Deliberation as Genre: Mapping Argumentation through Relational Discourse Structure

Proceedings of the 6th Workshop on Recent Advances in RST and Related …, 2017

O Imaz, M Iruskieta
2017 Artículo

A Machine Learning based Central Unit Detector for Basque Scientific Texts

Procesamiento del Lenguaje Natural, 37-44, 2017

K Bengoetxea, A Atutxa, M Iruskieta
2017 Artículo

Proceedings of the 6th Workshop on Recent Advances in RST and Related Formalisms

Proceedings of the 6th Workshop on Recent Advances in RST and Related Formalisms, 2017

M Taboada, I da Cunha, EG Maziero, P Cardoso, JD Antonio, M Iruskieta
2017 Artículo

Framework for the Analysis of Simplified Texts Taking Discourse into Account: the Basque Causal Relations as Case Study

Proceedings of the 6th Workshop on Recent Advances in RST and Related …, 2017

I Gonzalez-Dios, AD de Ilarraza, M Iruskieta
2017 Artículo

Abstrakzio laburpen-testuak ebaluatzeko metodoa, Lehen Hezkuntzan: testu luzera, koherentzia erlazioak, gai nagusia

Tantak 29 (1), 53-80, 2017

U Atutxa, M Iruskieta
2017 Artículo

CLARIN Centro-K-español

Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 2016

N Bel Rafecas, E González-Blanco García, M Iruskieta Quintian
2016 Artículo

Detecting the central units in two different genres and languages: a preliminary study of Brazilian Portuguese and Basque texts

Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 2016

M Iruskieta Quintian, G Labaka Intxauspe, JD Antonio
2016 Artículo

Toward the Elaboration of a Spanish-Chinese Parallel Annotated Corpus

AESLA: EPiC Series in Language and Linguistics 2, 315–324, 2016

S Cao, I da Cunha, M Iruskieta
2016 Artículo

A Corpus-based Approach for Spanish-Chinese Language Learning

Proceedings of the 3rd Workshop on Natural Language Processing Techniques …, 2016

S Cao, I da Cunha, M Iruskieta
2016 Artículo

Kausazko koherentzia-erlazioen azterketa automatikoa

Gogoa 14, 45-77, 2016

M Iruskieta, MJ Aranzabe, A Diaz de Ilarraza, M Lersundi
2016 Artículo

Sentimenduen analisia euskaraz

Gogoa 14, 131-152, 2016

J Alkorta, K Gojenola, M Iruskieta
2016 Artículo

Creating and evaluating a polarity-balanced corpus for basque sentiment analysis

IWoDA16 Fourth International Workshop on Discourse Analysis. Santiago de …, 2016

J Alkorta, K Gojenola, MI Iruskieta
2016 Artículo

Kausazko koherentzia-erlazioen azterketa automatikoa euskarazko laburpen zientifikoetan

Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta …, 2016

M Iruskieta, M Aranzabe, A Diaz de Ilarraza Sánchez, M Lersundi
2016 Artículo

Intentziozko irakurketa ozena: lehen urratsak

Tantak: Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza aldizkaria 28 (2), 85-110, 2016

E Garcia-Arriola, M Iruskieta
2016 Artículo

EusEduSeg: A Dependency-based EDU Segmentation for Basque

Procesamiento del Lenguaje Natural, 41-48, 2015

M Iruskieta, B Zapirain
2015 Artículo

Koherentziazko erlazioak: marko teorikoa eta corpusaren deskribapena

Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje, 345-361, 2015

M Iruskieta, A Diaz de Ilarraza, M Lersundi
2015 Artículo

Using relational discourse structure information in basque sentiment analysis

SEPLN 5th Workshop RST and Discourse Studies, 2015

J Alkorta, K Gojenola, M Iruskieta, A Prez
2015 Artículo

The Detection of Central Units in Basque scientific abstracts

Congreso de la Sociedad Española del Procesamiento del Lenguaje Natural …, 2015

M IRUSKIETA, AD ILARRAZA, G LABAKA, M LERSUNDI
2015 Artículo

A Qualitative Comparison Method for Rhetorical Structures: Identifying different discourse structures in multilingual corpora

Language Resources and Evaluation, 263–309, 2014

M Iruskieta, I da Cunha, M Taboada
2014 Artículo

The annotation of the Central Unit in Rhetorical Structure Trees: A Key Step in Annotating Rhetorical Relations

Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on …, 2014

M Iruskieta, A Díaz de Ilarraza, M Lersundi
2014 Artículo

Pragmatikako erlaziozko diskurtso-egitura: deskribapena eta bere ebaluazioa hizkuntzalaritza konputazionalean

Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU, Donostia., 2014

M Iruskieta
2014 Artículo

A description of pragmatics rhetorical structure and its evaluation in computational linguistics

University of the Basque Country (UPV/EHU), 2014

M Iruskieta
2014 Artículo

A RST e suas aplicações na linguística e no processamento de línguas naturais

Estudos de descrição sociofuncionalista: objetos e abordagens, 41-73, 2014

JD Antonio, M Iruskieta
2014 Artículo

The relational discourse structure in pragmatics: description and evaluation in Computational Linguistics

UPV/EHU, 2014

M Iruskieta
2014 Artículo

The RST Basque TreeBank: an online search interface to check rhetorical relations

4th Workshop "RST and Discourse Studies", 40-49, 2013

M Iruskieta, MJ Aranzabe, A Díaz de Ilarraza, I Gonzalez-Dios, M Lersundi, ...
2013 Artículo

Establishing criteria for RST-based discourse segmentation and annotation for texts in Basque

Corpus Linguistics and Linguistic Theory 11 (2), 303–334, 2013

M Iruskieta, A Díaz de Ilarraza, M Lersundi
2013 Artículo

Reusing the CG-2 grammar for processing basque complex postpositions

Actas del XXIX Congreso de la Sociedad Española del Procesamiento del …, 2013

JM Arriola, I Aduriz, I Aldezabal, MJ Aranzabe, K Ceberio, A Estarrona, ...
2013 Artículo

Birformulatzaile zuzentzaileak testu idatzietan

Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari …, 2013

J Garcia, M Iruskieta
2013 Artículo

Unidad discursiva y relaciones retóricas: un estudio acerca de las unidades de discurso en el etiquetado de un corpus en euskera

Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 2011

M Iruskieta Quintian, A Díaz de Ilarraza Sánchez, M Lersundi Ayestaran
2011 Artículo

Discourse unit and rhetorical relations. A study about discourse units in the annotation of a corpus in Basque

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL, 137-144, 2011

M Iruskieta, A Diaz de Ilarraza, M Lersundi
2011 Artículo

GrAF version of the Basque Dependency Treebank

http://hdl.handle.net/10230/17098, 2011

EHUIXA Taldea, I Aldezabal, M Aranzabe, JM Arriola, A Atutxa, ...
2011 Artículo

Bases para la implementación de un segmentador discursivo para el euskera

III Workshop "A RST e os Estudos do Texto", 18-29, 2011

M Iruskieta, A Díaz de Ilarraza, M Lersundi
2011 Artículo

El Autoaprendizaje en competencia comunicativa: la innovación con alumnado bilingüe

Univest, III Congreso Internacional: la autogestion del aprendizaje, 1-13, 2011

A Romero Andonegi, L Larrazabal Bengoetxea, M Iruskieta
2011 Artículo

Bases para la implementación de un segmentador discursivo para el euskera [Bases for an Implementation of a Discourse Parser for Basque]

Workshop A RST e os Estudos do Texto, Mato Grosso, Brazil, 24-26, 2011

M Iruskieta, AD de Ilarraza, M Lersundi
2011 Artículo

Comparing rhetorical structures in different languages: The influence of translation strategies

Discourse Studies 12 (5), 563-598, 2010

I Da Cunha, M Iruskieta
2010 Artículo

Marcadores y relaciones discursivas en el ámbito médico: un estudio en español y euskera

XXVIII Congreso Internacional AESLA: Analizar datos > Describir variación …, 2010

M Iruskieta, I da Cunha
2010 Artículo

El potencial de las relaciones retóricas para la discriminación de textos especializados de diferentes dominios en euskera y español

Calidoscópio 8 (3), 181-202, 2010

M Iruskieta, I da Cunha
2010 Artículo

Correlaciones en euskera entre las relaciones retóricas y los marcadores del discurso

27th AESLA International Conference: Ways and Modes of Human Communication …, 2009

M Iruskieta, A Díaz de Ilarraza, M Lersundi
2009 Artículo

Evaluation of the Syntactic Annotation in EPEC, the Reference Corpus for the Processing of Basque

Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, 72-85, 2009

L Uria, A Estarrona, I Aldezabal, MJ Aranzabe, A Díaz De Ilarraza, ...
2009 Artículo

La influencia del anotador y las técnicas de traducción en el desarrollo de árboles retóricos. Un estudio en español y euskera

7th Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology (STIL …, 2009

I da Cunha, M Iruskieta
2009 Artículo

Análisis de los marcadores del discurso para el euskera: denominación, clases, relaciones semánticas y tipos de ambigüedad

XXVI Congreso internacional de AESLA, 1271-1282, 2008

M Iruskieta, A Díaz de Ilarraza, M Lersundi
2008 Artículo

Euskarazko postposizio-lokuzioen tratamendu konputazionala

I Aduriz, E Aldasoro, I Aldezabal, M Aranzabe, JM Arriola, K Ceberio, ...
2008 Artículo

EPEC (Euskararen Prozesamendurako Erreferentzia Corpusa) segmentazio-mailan etiketatzeko eskuliburua

UPV/EHU/LSI/TR 11-2007, 2007

I Aldezabal, K Ceberio, I Esparza, A Estarrona, J Etxeberria, M Iruskieta, ...
2007 Artículo

EPEC (euskararen prozesamendurako erreferentzia corpusa) dependentziekin etiketatzeko eskuliburua

UPV/EHU/LSI/TR 12-2007, 2007

I Aldezabal, M Aranzabe, JM Arriola, A Díaz de Ilarraza, A Estarrona, ...
2007 Artículo

A methodology for the joint development of the Basque WordNet and Semcor

Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and …, 2006

E Agirre, I Aldezabal, J Etxeberria, E Izagirre, K Mendizabal, E Pociello, ...
2006 Artículo

Improving the Basque WordNet by corpus annotation

Proceedings of Third International WordNet Conference, 287-290, 2006

E Agirre, I Aldezabal, J Etxeberria, E Izagirre, K Mendizabal, E Pociello, ...
2006 Artículo

EUSEMCOR: euskarako corpusa semantikoki etiketatzeko eskuliburua; editatze-, etiketatze-eta epaitze-lanak

Internal report, 2005

E Agirre, I Aldezabal, J Etxeberria, E Izagirre, K Mendizabal, E Pociello, ...
2005 Artículo

EuskalWordNet: euskararako ezagutza-base lexiko-semantikoa

Euskalingua 7, 212-219, 2005

E Agirre, I Aldezabal, J Etxeberria, E Izagirre, K Mendizabal, E Pociello, ...
2005 Artículo